Règlement général sur la protection des données

Déclaration GDPR

Le règlement général sur la protection des données (« RGPD ») introduit un nombre important de changements dans le paysage actuel de la protection des données de l’EEE et étend les droits des individus en leur donnant un plus grand contrôle sur leurs données personnelles. Afin de se conformer aux nouvelles exigences du GDPR, nous avons préparé notre déclaration de confidentialité. Il fournit des informations détaillées sur la manière dont nous utilisons et protégeons vos informations personnelles et sur vos droits en la matière.

Télécharger la déclaration de confidentialité

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (« GDPR ») přináší značné změny do stávajícího prostředí ochrany údajů v EHP a rozšiřuje práva jednotlivců, kteří tak získávají větší kontrolu nad svými osobními údaji. Abychom vyhověli novým požadavkům GDPR, připravili jsme naše Prohlášení ochraně soukromí. Toto prohlášení obsahuje podrobné informace o tom, jak používáme a chráníme Vaše osobní údaje, a o Vašich souvisejících právech.

Les services d’information sur l’environnement

Contact us directly

Fill in your details

Support portal access request

Fill in your details