Úspěch našeho úsilí o kvalitu

Certifikáty a prohlášení

Certifikát ISO 27001

Systém řízení bezpečnosti informací

Naším trvalým cílem je budovat vzájemnou důvěru a co nejbezpečnější prostředí pro všechny zúčastněné strany. Proto vám s potěšením oznamujeme, že společnost CUE, a.s. je držitelem certifikátu ISO 27001! Vzhledem k rychlé a digitální době, ve které žijeme, si stojíme za tím, že by to mělo být naprostou samozřejmostí a normou.

ISO 27001 je mezinárodní norma, která specifikuje a upravuje systém řízení bezpečnosti informací (ISMS). Získáním této certifikace dáváme jako společnost jasně najevo, že bereme bezpečnost vážně a že jsme se zavázali k neustálému zlepšování, rozvoji a ochraně informačních aktiv / citlivých údajů prostřednictvím provádění vhodných hodnocení rizik, zásad a kontrol.

Přínosy normy ISO 27001 jsou následující:

 • Řízení rizik IT
 • Snížení pravděpodobnosti narušení bezpečnosti v prostředí IT.
 • Důvěrnost informací
 • Minimalizace IT rizik, možných škod a následných nákladů.
 • Konkurenční výhoda díky uznávanému standardu
 • Zvýšení důvěry ve vztahu k partnerům, zákazníkům a veřejnosti.
 • Strukturovaná metoda řešení požadavků na shodu
 • Splnění mezinárodně uznávaných požadavků
 • Systematické odhalování zranitelností
 • Nižší náklady

a další…

Prohlášení

Výrobky CUE splnily všechny požadavky pro udělení následujících prohlášení:

 • Evropská shoda(CE)
 • Omezení používání nebezpečných látek(RoHS)
 • Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek(REACH)
 • Střední doba mezi poruchami(MTBF)

Contact us directly

Fill in your details

Žádost o přístup na portál podpory

Vyplňte své údaje