Pohodlné bydlení

Rezidenční sféra

Byty

Vícepodlažní bytové jednotky

Domy

Všechny domácí technologie spojené do jednoho systému

Okenní závěsy, zatemnění a ochrana oken

Řídicí systém dokáže automaticky ovládat okenní žaluzie v závislosti na intenzitě slunečního světla. To pomáhá regulovat osvětlení a teplotu v místnosti. V létě může snížit náklady na klimatizaci v místnostech vystavených přímému slunečnímu záření. Systém zajišťuje zatažení okenních žaluzií a markýz a chrání je před poškozením v případě silného větru.

Zabezpečení, monitorování a kamerový dohled

Díky spínacím panelům řídicího systému můžete ovládat také zabezpečovací systémy. To znamená, že pro bezpečnostní subsystém nepotřebujete samostatnou klávesnici – stačí vám pouze spínací panely řídicího systému. Systém tak může při vašem odchodu zapnout simulaci přítomnosti a zapnout alarm nebo vám v případě alarmu poslat zprávu . Kromě toho můžete díky dotykovému panelu řídicího systému sledovat vše, co zachytí bezpečnostní kamery umístěné ve vašem domě. Můžete tak například dohlížet na své děti hrající si u bazénu.

Vytápění, větrání a klimatizace

Řízení vytápění a klimatizace udržuje tepelnou pohodu a zároveň snižuje spotřebu energie, a tím i náklady. Je možné naprogramovat vhodné teplotní režimy pro různé dny v týdnu nebo různé denní doby a během dovolené nastavit úsporný režim. Vytápění a klimatizaci lze ovládat pro každou místnost samostatně.

Automatizace osvětlení

Řídicí systém umožňujeovládat osvětlení volbou správných úrovní osvětlení vhodných pro daný typ činnosti. Pokud například sledujete televizi, systém nastaví všechna světla v místnosti tak, aby nerušila obraz a zároveň zachovala odpovídající úroveň osvětlení v místnosti. Osvětlení lze měnit automaticky v závislosti na denní době.

Vícezónové ovládání zvuku a videa

Pomocí dotykového panelu nebo klávesnice můžete přehrávat oblíbenou hudbu nebo zapnout vybraný televizní či rozhlasový program a nastavit požadovanou úroveň hlasitosti . Řídicí systém může tyto postupy automatizovat. Může například zapnout zprávy v koupelně, když vstanete, zapnout relaxační hudbu, když přijdete domů, atd.

Ovládání domácího kina

Ovládací systém umožňuje automatizovat a zjednodušit ovládání domácí audiovizuální techniky a eliminuje používání více dálkových ovladačů. Stisknutím jediného tlačítka WATCH MOVIE na dotykovém panelu se automaticky zapne televizor, přehrávač DVD a audiosystém. Vyberou se vhodné vstupy, osvětlení v místnosti se nastaví na požadovanou světelnou náladu, a pokud je venku slunečno, zatáhnou se závěsy.

Personalizovaná posloupnost akcí

Řídicí systém může automaticky provádět přednastavené činnosti podle požadavkůuživatele. Například po příchodu domů a vypnutí bezpečnostního systému může řídicí systém zapnout světla a topení a pustit hudbu na pozadí. Televizní zprávy se zapínají přesně ve správný čas. Systém může také zaznamenávat vaše pravidelné činnosti během dne a na základě těchto údajů simulovat vaši přítomnost v domě v době vaší nepřítomnosti, čímž odradí nezvané návštěvníky.

Automatizované vjezdy a ovládání bran

Připojení bran, dveří a oken k řídicímu systému umožňuje automatické odemykání dveří při příchodu domů i automatické zamykání při odchodu. Pokud zapomenete zavřít okna, systém vám to připomene.

Vzdálený přístup ke všem domácím systémům

Ke své domácnosti můžetepřistupovat na dálku prostřednictvím internetu, cloudu nebo SMS zpráv. Domácí webové stránky vám umožní sledovat aktuální stav vašeho domu včetně vnitřní a vnější teploty, zapnutí topení, nahrávání oblíbeného televizního programu nebo zalévání trávníku.

Contact us directly

Fill in your details

Žádost o přístup na portál podpory

Vyplňte své údaje