Usnadníme vám život

Vzdělávání

Školy

Univerzity

Kampusy

Usnadněte studentům a návštěvníkům škol a univerzit navigaci pomocí uživatelsky přívětivých kiosků a navigačního systému CUE. Zobrazte na displeji kiosku plány budov a navigační pokyny doplněné QR kódem, který umožňuje naskenováním otevřít vícejazyčnou mobilní navigační aplikaci a pomůže snadno najít cestu do učeben. V neaktivním režimu může kiosek zobrazovat důležité informace a aktuality týkající se dění ve vzdělávací instituci.

Návštěvníci se mohou snadno pohybovat po areálu pomocí intuitivní vnitřní navigace, která je navede k učebnám, občerstvení, knihovně, toaletám, šatnám nebo východům. Systém umožňujesnadné používání, protože k zahájení navigace nevyžaduje instalaci aplikací ani zadávánípřihlašovacích údajů.

Učebny

Vylepšení vzdělávacího prostředí ve třídách. Zažijte snadné ovládání audiovizuálního vybavení, osvětlení a klimatizace, které zjednodušuje celkový provoz.

Získejte centralizovaný dohled napříč všemi učebnami v budově a zajistěte tak efektivní správu technologií. Systém usnadňuje centralizované řízení a umožňuje například komplexní vypínání elektrických zařízení na noc, a to i v místnostech, kde vyučující mohli nedopatřením nechat přístroje zapnuté.

Jednoduše spravujte rezervace učeben, které zajistí snadné a vyspělé rezervační řešení , které odpovídá různým plánovacímpotřebám.

Přednáškové sály

Ve velkých přednáškových sálech zefektivňuje naše řešení ovládání různých AV technologií pomocí uživatelsky přívětivého dotykového panelu. To zahrnuje ovládání mikrofonů, nastavování ozvučovacích systémů, provoz maticových přepínačů, ovládání videokamery a dohled nad světelnými efekty– to vše z jediného, ergonomicky navrženého rozhraní. U prostor s pohyblivými stěnami umožňuje systém flexibilní rozdělení AV techniky do zón, což usnadňuje rozdělení přednáškového sálu na více místností podle potřeby.

Systém CUE Control navíc efektivně řídí distribuci audiovizuálních signálů mezi několika přednáškovými sály, čímž zajišťuje bezproblémový zážitek pro přednášející i posluchače.
Kromě toho systém nabízí uživatelsky přívětivé řešení pro rezervace, které vyhovuje jak jednodušším, tak složitým požadavkům na plánování využití přednáškových sálů.

Navigace

Na začátku každého semestru se studenti potýkají s výzvou, jak se pohybovat v různých budovách, kde probíhá výuka. Díky navigaci CUE si studenti mohou předem prohlédnout trasu do učeben nebo přednáškových sálů, což snižuje stres z přecházení mezi různými bloky výuky ve více budovách v omezeném čase.

Po vstupu do budovy mohou naskenovat QR kód, čímž se spustí navigační aplikace s již zadanou aktuální polohou, a zbývá jen vybrat cíl ze seznamu učeben. Navigace je pak krok za krokem dovede k cíli.

Parkování

Náš systém nabízí učitelům snadnou rezervaci parkovacího místa z pohodlí domova. Ať už očekáváte přednášejícího z jiné univerzity nebo firmy, můžete pro něj parkovací místo pohodlně rezervovat ze svého účtu.

Po příjezdu pomáhá naše navigace návštěvníkům najít cestu z parkoviště do konkrétních učeben, kanceláří nebo k jiným požadovaným cílům. Stačí naskenovat nejbližší QR kód, vybrat ze seznamu cíl a získat tak pokyny krok za krokem, jak se k němu dostat.

Contact us directly

Fill in your details

Žádost o přístup na portál podpory

Vyplňte své údaje